Tipuren - Miloš Burgr

Přednosti

Zdravotně nezávadný výrobek

Tepelně a zvukově izolační materiál Tipur je nový typ foukané izolace. Kombinace modifikované polyuretanové (90%) a polystyrenové (10%) drtě zaručuje výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Izolace TIPUR je díky tepelně izolačním vlastnostem polyuretanové pěny a polystyrenu bez přítomnosti elektrostatického náboje vhodná k ukládání a zafoukávání horizontálních i vertikálních dutin bez objemových změn. Při aplikaci nevzniká elektrostatický náboj, který má vliv na nedokonalé uložení materiálu.

Nízké nároky na manipulaci uvnitř izolovaného objektu!

Pro vstup do konstrukce postačuje například odtržení jednoho záklopového prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do vzdálenosti 4 m na každou stranu. Při aplikaci touto metodou je možné snadno měnit aplikovanou tloušťku izolace a zároveň izolovat bez tepelných mostů. Není proto mnutné demontovat celé stěny, stropy apod.

Vynikající provedení bez ohledu na členitost prostoru!

Zateplovat lze vodorovné plochy, ale i šikmé a svislé konstrukce. Prakticky nenajdete plochu, která nejde pomocí izolace Tipur izolovat.

Ekologicky šetrný výrobek!

Možno doplnit izolaci do konstrukcí bez jejich rozebírání dodatečně

Unikátní metody aplikace izolace TIPUR do staveb umožňují snadné řešení konstrukčních a designových požadavků, které jsou jinou metodou neřešitelné. V těchto aplikacích je často použití Tipuru zároveň nejméně ekonomicky náročnou metodou a to z toho důvodu, že stačí malý otvor k tomu, aby byla stěna kvalitně odizolována

Polyuretanová drť

Pro foukané izolace se používá polyuretanová drť, jelikož má výborné vlastnosti a dlouhou životnost. Polyuretanová drť je bez objemových změn a odolná vůči napadení škůdci. Nepodléhá hnilobě ani jiným škodlivým procesům. Polyuretan nenavlhne, nemění svůj tvar a má výborné tepelně izolační vlastnosti.

Foukaná izolace

Foukaná izolace se takto nazývá proto, že pro její nanášení na místo určení se používá právě "foukání". TIPUR se nafoukává pomocí foukacího stroje v rozmělněném stavu a tím dojde k výbornému krytí na všech místech a vznikne kompaktní tvar včetně vyplnění všech dutin. Aplikace foukané izolace je rychlá a bezodpadová.

Správná cena, a to bez nutnosti vlastní kutilské práce

Cena se stanovuje dle způsobu aplikace (zpracování izolační hmoty) a je závislá především na množství spotřebovaného materiálu a jeho uložení v konstrukci. Kontaktujte nás a náš pracovník se Vámi co nejdříve kontaktuje, domluví si s Vámi osobní schůzku, zaměří vše potřebné a sdělí Vám cenu.

Tipuren Plsu

Kontaktní formulář | Email: info@foukana-izolace-kladno.cz | © 2011 Miloš Burgr